Bilimsel Program

Poster Bildiriler 100*70 ebadında olacak ve özetteki başlıkları içerecektir. Poster sunumları Cumartesi günüdür.
Sözlü sunum süresi 10 dakikadır. Zaman yönetimi açısından 8-14 arası slayt hazırlanması önerilir.
 

Bilimsel programalinkten ulaşabilirsiniz.