Bilim Kurulu

 

 


Bilim Kurulu Başkanı

Bildiri gönderme mail adresi (hhac2017@gmail.com) 

Bilim kurulu başkanı mail adresi (mozata@ahievran.edu.tr)Prof. Dr. Musa Özata

 

Bilimsel Kurul Ofisi

Arş. Gör. Fatma Korkmaz

Arş. Gör. Ayşe Nurefşan Yüksel

Arş. Gör. Emrah Gürlek

Arş. Gör. Vildan Güneş

Arş. Gör. Yusuf Akkoca

 0386 2802013

0386 2804948

0380 2802005


 

 


Uluslararası Bilim Kurulu


Yasar A. Ozcan

Prof. Dr.

Sağlıkta Matematiksel Modelleme Uygulamaları, Sağlık Bilgi Sistemleri, Genel İstatistik Uygulamalar

Douglas E. Angus

Prof. Dr.

Telfer Yönetim Okulu, Ottawa Üniversitesi, Ontario / KANADA

Michael A. Counte

Prof. Dr.

Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programında Yönetici, Sağlık Sistemleri Yönetiminde Gelişmeler İçin Uluslararası Merkezi Eş Müdürü, Sağlık Politikası ve Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Halk Sağlığı Okulu, Saint Louis / ABD

Dan Sava

Ph.D

Dünya Bankası, Romanya ile sağlık kalitesi yönetimi ve sağlık ekonomisi danışmanı

Kerasina Papastergiou

Ph.D

Hemşirelik Bölümü / ATEI Thessaloniki / Yunanistan

Oleg Medvedev

M.D. / Ph.D/ Prof.

Farmakoloji Bölüm Başkanı / Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Tıp Fakültesi / Moskova, Rusya

Arthur Pantelides

Prof.

İşletme ve Yönetim / Bulgaristan Amerikan Üniversitesi / Bulgaristan

Fatıma Bouazza

Dr.

Fen Fakültesi, Muhammed V Üniversitesi - Tıbbi Bakteriyoloji Laboratuvarı, - Rabat, Fas

Abdul-Karim Ali Temsah

Dr.

Specialized Medical Hospital, Riyad

Werner Seigl

Ph.D.

TU Graz - Avusturya

Vlad Mihai Psculescu

Ph.D.

Araştırma ve İnovasyon Bakanlığı / Laboratuar Başkanı, INCD INSEMEX Petroşani, Romanya.

 

Ulusal Bilim Kurulu

AD/SOYAD

UNVAN

Kurum Adı

Erdoğan Kunter

Prof. Dr.

Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Mehveş Tarım

Prof. Dr.

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ayşegül Kaptanoğlu

Prof. Dr.

-

Haydar Sur

Prof. Dr.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

İsmail Hakkı Erarslan

Prof. Dr.

Düzce Üniversitesi İşletme Fak.

Ramazan Erdem

Prof. Dr.

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF

Orhan Yalçın

Prof. Dr.

Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Türker Baş

Prof. Dr.

Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi

Ayşe Yüksel

Prof. Dr.

Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Musa Özata

Prof. Dr.

Ahi Evran Üniversitesi/Kırşehir

Mithat Kıyak                    

Prof. Dr.

Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ömer Önder

Prof. Dr.

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi.

Şahin Kavuncubaşı

Prof. Dr.

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Emine Orhaner

Prof. Dr.

Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

Ahmet Akgül

Prof. Dr.

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Şebnem Aslan

Prof. Dr.

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dilaver Tengilimlioğlu

Prof. Dr.

Atılım Üniversitesi

Menderes Tercan

Prof. Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Fakültesi

Cesim Demir

Prof. Dr.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Fakültesi

Hacer Özgen Narcı

Prof. Dr.

Medipol Üniversitesi / Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı

Abdullah Soysal

Prof. Dr.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Sezer Korkmaz

Prof. Dr.

Gazi Üniversitesi / Sağlık Yönetimi Bölümü

Korkut Ersoy

Prof. Dr.

Başkent Üniversitesi / Sağlık Yönetimi Bölümü

Sıdıka Kaya

Prof. Dr.

Hacettepe  Üniversitesi / Sağlık Yönetimi Bölümü

Yusuf Çelik

Prof. Dr.

Hacettepe  Üniversitesi / Sağlık Yönetimi Bölümü

Bayram Şahin

Prof. Dr.

Hacettepe  Üniversitesi / Sağlık Yönetimi Bölümü

İsmet Şahin

Prof. Dr.

Hacettepe  Üniversitesi / Sağlık Yönetimi Bölümü

İsmail Ağırbaş

Prof. Dr.

Ankara Üniversitesi / Sağlık Yönetimi Bölümü

Afsun Ezel Esatoğlu

Prof. Dr.

Ankara Üniversitesi / Sağlık Yönetimi Bölümü

Metin Ateş

Prof. Dr.

Aydın Üniversitesi / Sağlık Yönetimi Bölümü

Tevfik Özlü

Prof. Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi / Sağlık Yönetimi Bölümü

Abdülkadir Gündüz

Prof. Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi / Sağlık Yönetimi Bölümü

Yunus Emre Öztürk

 

Doç. Dr

Konya Selçuk Üniversites

Saime Şahinöz

Doç. Dr.

Gümüşhane Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Fakültesi

Elif Dikmetaş

Doç. Dr.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Saffet Ocak

Doç. Dr.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Aygül Yanık

Doç. Dr.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Aykut Ekiyor

Doç. Dr.

Gazi Üniversitesi / Sağlık Yönetimi Bölümü

Mahmut Akbolat

Doç. Dr.

Sakarya Üniversitesi / Sağlık Yönetimi Bölümü

Selma Altındiş

Doç. Dr.

Sakarya Üniversitesi / Sağlık Yönetimi Bölümü

Cemal Sezer

Doç. Dr.

Sakarya Üniversitesi / Sağlık Yönetimi Bölümü

Cemil Örgev

Doç. Dr.

Sakarya Üniversitesi / Sağlık Yönetimi Bölümü

Yasemin Akbulut

Doç. Dr.

Ankara Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü

Haluk Özsarı

Doç. Dr.

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Gülsün Erigüç

Doç. Dr.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

Gülem Atabey

Doç. Dr.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ömer Gider

Doç. Dr.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sedat Bostan

Doç. Dr.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Levent B. Kıdak

Doç. Dr.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hatice Ulusoy

Doç. Dr.

Cumhuriyet Ün Sağlık Bilimleri Fakültesi

Elif Dikmetaş Yardan

Doç. Dr.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü

Gözde Yeşilaydın

Yrd. Doç. Dr

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / Sağlık Yönetimi Bölümü

Onur Yarar              

Yrd. Doç. Dr

Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Yılmaz Demirhan

Yrd. Doç. Dr

Dicle Üniversitesi

Ahmet İlhan

Yrd. Doç. Dr

Bayburt Üniversitesi

Melike Demir Doğan

Yrd. Doç. Dr

Gümüşhane Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ayten Turan Kurtaran

Yrd. Doç. Dr. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü

Hatice Pınar Kaya

Yrd. Doç. Dr. 

Ahi Evran Üniversitesi İİBF- İşletme Bölümü

Bilal Ak

Yrd. Doç. Dr.

Toros Üniversitesi

Ertuğrul Güreşçi

Yrd. Doç. Dr. 

Ahi Evran Üniversitesi İİBF- İşletme Bölümü

Gökhan Aba

Yrd. Doç. Dr. 

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi

Mustafa Mete

Yrd. Doç. Dr. 

İstanbul Aydın Üniversitesi

Erdinç Ünal

Yrd. Doç. Dr

Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Nursel Aydıntuğ

Yrd. Doç. Dr

Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Yıldırım Beyazıt Gülhan

Yrd. Doç. Dr

Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

 Özhan Öztuğ

Yrd. Doç. Dr

Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ali Yılmaz

Yrd. Doç. Dr

Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Aydan Yüceler

Yrd. Doç. Dr

Konya N.E. Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebru Özlem Bilgin

Yrd. Doç. Dr

İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Gökhan Yılmaz

Yrd. Doç. Dr

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çiğdem Dikmen

Yrd. Doç. Dr

Bilim Üniversitesi Y.O.

Taşkın Kılıç

Yrd. Doç. Dr

Gümüşhane Ün. Sağlık Bilimleri Fakültesi

Nezihe Tüfekçi

Yrd. Doç. Dr

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF

Aygen Oksay

Yrd. Doç. Dr

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF

Vahit Yiğit

Yrd. Doç. Dr

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF

Erdal Eke

Yrd. Doç. Dr

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF

Elif Akkaş

Yrd. Doç. Dr

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF

Necla Yılmaz

Yrd. Doç. Dr

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF

Birkan Tapan

Yrd. Doç. Dr

İstanbul Bilim Üniversitesi Y.O.

Ali Ünal

Yrd. Doç. Dr

Çorum Hitit Ün. Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ş. Didem KAYA

Yrd. Doç. Dr

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ayhan ULUDAĞ

Yrd. Doç. Dr

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Yusuf Yalçın İLERİ

Yrd. Doç. Dr

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Maimaiti NAMAİTİJİANG

Yrd. Doç. Dr

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Nesrin İnan    

Yrd. Doç. Dr

Kırıkkale Ün. Sağlık Yönetimi

Meltem Saygılı     

Yrd. Doç. Dr

Kırıkkale Ün. Sağlık Yönetimi

Ferda Alper Ay

Yrd. Doç. Dr

Cumhuriyet Ün Sağlık Bilimleri Fakültesi

Enis Baha Biçer

Yrd. Doç. Dr

Cumhuriyet Ün Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ümit Naldöken

Yrd. Doç. Dr

Cumhuriyet Ün Sağlık Bilimleri Fakültesi

Nesrin Akça

Yrd. Doç. Dr

Kırıkkale Üniversitesi

Meltem Saygılı

Yrd. Doç. Dr

Kırıkkale Üniversitesi

Emine Şener

Yrd. Doç. Dr

Ahi Evran Üniversitesi

Deniz Akgül

Yrd. Doç. Dr

Ahi Evran Üniversitesi

Mehmet Yorulmaz

Yrd. Doç. Dr

Konya Selçuk Üniversitesi

Harun Kırılmaz

Yrd. Doç. Dr

Sakarya Üniversitesi / Sağlık Yönetimi Bölümü

Sema Ülkü

Yrd. Doç. Dr

Sakarya Üniversitesi / Sağlık Yönetimi Bölümü

Mustafa Yıldırım

Yrd. Doç. Dr

Sakarya Üniversitesi / Sağlık Yönetimi Bölümü