Örnek Bildiri

Hastanelerde Kuyruk ve Randevu Sistemlerinin Etkinliğinin Hasta Memnuniyeti Yönünden Karşılaştırılması

Doç. Dr. Sedat BOSTAN[1]

Yıldırım AYDOĞAN[2]

ÖZET

 

Çalışmanın Problemi: Sağlık hizmetlerindeki globalleşme süreçlerine ve teknolojik entegrasyonlara rağmen günümüzde hala hizmet alım süreçlerinde hastalar istemediği bekleme süreleri ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu bekleme sürecinin sadece hekimleri bekleme ile sınırlandırılmaması lazım, aynı zamanda muayene için bekleme, bir acil vaka için bekleme ya da herhangi bir kaza için bekleme şeklinde de olabilmektedir. Bu tür sıra beklemelerin hasta üzerinde oluşturduğu psikolojik etkileri anlamak ve hasta memnuniyetine olan katkısını araştırmak çalışma amaçlanmıştır.

Çalışmanın Amacı:Bu araştırmanın amacı, Gümüşhane Devlet Hastanesi'nin poliklinik birimlerinde kuyruk ve randevu sistemlerini analiz edip karşılaştırarak performanslarını ve hasta memnuniyet derecelerini ölçüp değerlendirmektir.

Metod: Bu araştırmanın Ana kütlesini (evrenini) Gümüşhane ilinde faaliyet gösteren Devlet Hastane’sinden hizmet alan hastalar oluşturmaktadır. Çalışma 28.04.2014-09.05.2014 tarihleri arasında dört poliklinikte 150 hasta üzerinde anket sistemi ile değerlendirme yapılmıştır.

Bulgular ve Sonuç : Hastanede günlük kuyruk süreleri her poliklinikte fark etse de genellikle saat 08:00-11:00 ile saat 13:00-15:00 arası hasta kuyrukları oldukça yoğun olmaktadır.Kuyruk sisteminde K.B.B. polikliniğin ortalama bekleme süresi ise 62 dakika, Genel cerrahi 45 dakika, Göz polikliniği ise 47 dakika, İç hastalıklar 68 dakikaya sahiptir. Randevu sisteminde en yüksek memnuniyet düzeyi %84 ile göz polikliniğinde iken en az memnuniyet oranı % 75 ile İç Hastalıklar polikliniğindedir. Randevu sisteminde en fazla bekleme süresi  İç hastalıklar polikliniğinde 18 dakika iken, en az bekleme süresi 8 dakika ile Genel Cerrahi polikliniğindedir. Kuyrukta bekleme süreleri, kuyruk sisteminde randevulu sisteme göre oldukça yüksektir. Araştırma çalışmasında harcanan zaman, muayene sayısı ve hasta memnuniyeti açısından değerlendirildiğinde randevu sisteminin kuyruk sistemine göre daha etkin olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kuyruk ve Randevu Sistemi, Hastane, Hasta Memnuniyeti

 

Sunum Dili: Türkçe[1] Gümüşhane University/Healty Care Management/Turkey/sbostan29@gmail.com.

[2]  Gümüşhane University/ Healty Care Management/Turkey