Özet Gönderimi

BİLDİRİ KURALARI

1. Bildiriler / özetler kongrenin bilim kurulu başkanına (Prof. Dr. Musa Özata - hhac2017@gmail.com) 10 Ağustos 2017 tarihine kadar gönderilmesi gereklidir.

2. Bildiriler diğer konferans veya dergilerde sunulmamış veya yayınlanmamış olmalıdır. Bu sonuca ilişkin açıklamalar, bildiriye eşlik eden gönderim / e-postayla gönderilen mektupta bulunmalıdır.

3. Bildiri; başlık, çalışma problemi, amaç, yöntem, bulgular ve sonuçlar kısımlarında oluşur. Yazarların bilgileri dahil olmak üzere bildiri özet metni bir sayfayı (200-300 kelime) aşamaz. Bildiri yazımında Times New Roman 12 punto font kullanılmalıdır. Örnek bildiri formatına uyulmayan bildiriler değerlendirmeye alınmaz.

4.Bildiriler kongrenin bilim kurulu başkanına (Prof. Dr. Musa Özata, hhac2017@gmail.com) ek olarak e-posta ile gönderilmelidir. E-posta gönderimleri alındığında bir hafta içinde geri dönüş yapılacaktır. Aksi durumda verilen iletişim telefonundan iletişime geçiniz.

5. Tüm bildiriler, çift-kör, hakem tarafından incelenerek puanlanacaktır. Bildiri puanlamasına göre bildiriler sözlü, poster bildiriler (isteğe bağlı poster bildiriler hariç) şeklinde ayrıştırılacaktır.Hakem süreci tamamlanan bildiri sahibine bildirisinin kabul durumu ile ilgili sürecin tamamlanmasıyla birlikte bilgi verilecektir.

6. Kabul edilen tüm bildiriler, kongre özet e-kitabında yayınlanacaktır. Ancak, bildirinin basım sürecine dahil edilmesi için, bildiri yazarlarından en az birinin 15 Eylül 2017 tarihine kadar kongreye kayıt yaptırmış olması gerekmektedir. Bildirilerini tam metin yayınlatmak isteyenler 4 (Dört) sayfayı geçmeyecek şekilde tam metin bildirilerini gönderdikleri takdirde (Son tarih 30 Ağustos) onların bildirileri e-bildiri kitabına tam metin olarak konulacaktır.

7. Bilimkurulu tarafından yüksek puanla değerlendirilen bildiriler, kongreyi destekleyen dergilere, dergilerin kendi kurallarına uygun şekilde hazırlanması halinde yönlendirilecektir. Dergiler kendi hakem süreçleri içerisinde çalışmaları yayınlamak için değerlendireceklerdir. 


Not1: Özet metin bildirilerin hem türkçe hemde ingilizce olarak gönderilmesi gerekmektedir. (Türk olmayan katılımcılar yalnızca ingilizce olarak gönderebilirler)

Not2: Bildiri sunumu ingilizce ve türkçe olarak gerçekleştirilebilecektir. Özet metinde sunumun gerçekleştirileceği dil belirtilmelidir.

Not3: Hakem değerlendirmesi için özet bildiri gönderimi yeterlidir. Bildiriler, yazarları tarafından makaleye dönüştürüldükleri takdirde kongreyi destekleyen dergiler tarafından hakem süreci sonucunda yayınlanacaktır.

Not4: Bilimsel kurulun değerlendirmesi sonucunda seçilen 10 adet bildiriye 'Prof Dr Adil Artukoğlu en iyi bildiri ödülleri' verilecektir.