Bildiri Konuları

KONGRE KONULARI

Hasta Dostu ve Akıllı Sağlık Hizmetleri

Yalın Sağlık Hizmetleri

Sağlık Kurumlarında Güncel Yönetim

e-Sağlık, Teletıp, Mobil Sağlık

Dijital ve Yeşil Hastaneler

Sağlık Turizmi

Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış

Klinik Yönetimi

Sağlık Ekonomisi

Sağlık Finansmanı

Sağlık Hukuku

Sağlık Kurumlarında Kalite

Risk ve Kriz Yönetimi

Stratejik Yönetim

Acil Sağlık Hizmetleri ve Afet Yönetimi

Sağlık Sektöründe Girişimcilik

Sağlık Kurumlarında Kantitatif Teknikler

Halk Sağlığı Uygulamaları

Bina Yönetimi

Sağlık Sektöründe Bilgi Yönetimi ve Güvenliği

Hasta ve Çalışan Hakları

Sağlık Hizmetleri Pazarlaması

Diğer Sağlık Yönetimi Konuları