Kongre Bilimsel Program Taslağı, Bilimsel Program sekmesinde yayınlanmıştır.

(Programla ilgili öneri ve tavsiyelerinizi kongre başkanına iletebilirsiniz.)

 
''Hasta Dostu ve Akıllı Sağlık Hizmetleri''


Sayın 11. Sağlık ve Hastane Yönetim Kongresi Katılımcıları…..

Dünyada 1900’lü yıllar, Türkiye’de ise 1970’li yıllardan itibaren gündeme gelen, sağlık hizmetleri yönetimi bilim alanı, özellikle 2000’li yıllardan sonra giderek önem kazanmaya başlamıştır. Sağlık hizmetlerinin yapısının karmaşıklaşması, yaşlı ve sağlık hizmetlerine bağımlı nüfusun hızlı bir şekilde yükselmesi, yeni birçok hastalığın tedavi edilebiliyor olması, sağlık harcamalarının hem aile, hem de devlet bütçesinde önemli bir yer tutması ve sağlık hizmetlerinin işletme sistematiği içinde ele alınması gibi bir çok neden sağlık hizmetlerine ayrılan kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını zorunlu kılmaktadır.

Türkiye’de 2000’li yıllar sonrası gerçekleştirilen sağlıkta dönüşüm programı, kamusal sağlık hizmetlerinde profesyonel yönetim ihtiyacını artırmıştır. Aynı zamanda dönüşüm özel sağlık sektörünün önünü açmasıyla, özellikle hastanecilik alanında, hızlı bir büyümeye neden olmuştur.

Aynı sürece paralel olarak yükseköğretimde sağlık yönetimi bölümlerinde hızlı bir artış meydana gelmiştir. Kurulduğu günden 1990 yıllara kadar tek olan Hacettepe, Sağlık İdaresi Bölümüne, Başkent, Ankara, Marmara üniversitelerinin katılımıyla doksanlı yıllarda sayılarını dörde çıkmıştır. 2006’li yıllardan sonra sağlık sektöründe ortaya çıkan profesyonel yönetici ve eğitimli personel ihtiyacı ve bunun yüksek öğretime yansıması sonucu ise Isparta Süleyman Demirel, Konya Selçuk ve Gümüşhane devlet üniversiteleri ve özel üniversitelerde açılan yeni bölümlerle bölüm sayısında hızlı bir artış yaşanmıştır. Bu gün sağlık yönetimi bölüm sayısının ellinin üzerine çıkmıştır.

Bu kongre ile amaçladığımız, Dünyadaki ve Türkiye’deki sağlık yönetimi alanında ortaya çıkan gelişmeler ve sorunları bilimsel bir bakış açısıyla ele almak,

Özellikle hasta dostu ve akıllı sağlık hizmetleri kavramı çerçevesinde geleceğin sağlık hizmetlerinin nasıl yapılandırılması gerektiği üzerine kafa yormak,

Ve sağlık yönetimi alanında meydana gelen bu hızlı büyümenin getirdiği yeni durumu, bölüm akademisyenleri ile özel ve kamu sektörünün temsilcilerinin tartışabileceği bir zemini oluşturmaktır.

Bütün katılımcılarımıza Karadeniz’in kalbi Trabzon’da bilim ile doğanın buluştuğu bir sonbahar yaşatmak ve Karadeniz’in büyülü güzelliklerini yakından göstermek bir başka amacımızdır.

Dünya ve Türkiye’de sağlık hizmetlerinin yönetilmesine kendisini adayıp ilgi duyan bilim insanları,  özel ve kamu sağlık sektörü yönetici ve çalışanları, sivil toplum temsilcileri ve öğrencilerini kongremizde görmeyi arzu etmekteyiz.

Bilgi paylaştıkça ve tartıştıkça değer kazanır. Bu bakış açısıyla;

Sizleri, bilgi ve deneyimlerinizi geniş kesimlerle paylaşım için davet ediyoruz.

Bilim şölenimiz hepimize hayırlı olsun….


Doç. Dr. Sedat BOSTAN

Kongre Başkanı


Kongreyi Destekleyen Bilimsel Dergiler


Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi

Journal of International Health Sciences and Management (JIHSAM)

Journal of International Health Administration and Education

International Journal of Health Management and Tourism (IJHMT)

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

İşletme Bilimi Dergisi