Bilimsel Program

Programla ilgili öneri ve tavsiyelerinizi kongre başkanına iletebilirsiniz.

Poster Bildiriler 100*70 ebadında olacak ve özetteki başlıkları içerecektir. Poster sunumları Cumartesi günüdür.

 

Bilimsel programa linkten ulaşabilirsiniz.